Thứ Tư, Tháng Sáu 12, 2024
32 C
Hanoi
Thứ Tư, 12/06/2024, 22:06

Còn nhiều hạn chế trong công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân

Ngày 4/6, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa tổ chức phiên giải trình việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023. Qua đó, nhiều tồn tại hạn chế được chỉ ra, phân tích, đánh giá toàn diện để đưa giải pháp khắc phục.

Báo cáo kết quả khảo sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023 cho thấy, công tác tham mưu, triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về hành nghề y dược tư nhân của Sở Y tế Thanh Hóa chưa được triển khai sâu rộng.

toancanh.jpg
Toàn cảnh phiên giải trình

Các tổ chức, cá nhân chưa hiểu biết đầy đủ các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân nên hồ sơ đăng ký còn thiếu thông tin, sai quy định, nhiều hồ sơ phải trả lại hoặc rút hồ sơ.

Hệ thống phần mềm quản lý hành nghề y, dược tư nhân chưa đáp ứng yêu cầu quản lý dữ liệu, công khai đầy đủ, kịp thời thông tin về người hành nghề, cơ sở hành nghề trên cổng thông tin điện tử của ngành Y tế.

giaitrinh.jpg
Lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa báo cáo tại phiên giải trình

Công tác hậu kiểm sau khi cấp phép, công tác thanh tra, kiểm tra của Sở Y tế chưa thực hiện thường xuyên, số lượng còn ít; thiếu sự phối hợp chặt chẽ với các ngành, UBND cấp huyện, xã trong công tác tuyên tuyền, thanh tra, kiểm tra hoạt động hành nghề y, dược tư nhân.

Còn nhiều cơ sở hành nghề y, dược tư nhân hoạt động không phép, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ hoạt động khi chưa được công bố đủ điều kiện tại các địa phương. Một số cơ sở hoạt động quá phạm vi chuyên môn; không tuân thủ thời gian hoạt động.

Không ít cơ sở người chịu trách nhiệm chuyên môn không có mặt trong thời gian cơ sở hoạt động. Tình trạng quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh không đúng trên các nền tảng mạng xã hội còn phổ biến.

niemphong.jpg
Còn nhiều tồn tại trong hoạt động y, dược tư nhân

Tại phiên giải trình, các đại biểu đã đặt nhiều câu hỏi đối với Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Bá Cẩn liên quan đến việc vì sao số lượng các cơ sở y, dược tư nhân hoạt động không phép năm sau cao hơn năm trước. Đề nghị giải trình, làm rõ việc vẫn còn tồn tại cơ sở cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa được cấp giấy phép, không có chứng chỉ hành nghề, hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép.

Công tác phối hợp giữa các đơn vị trong hướng dẫn, kiểm tra hoạt động chuyên môn của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn; tình trạng dược sĩ vắng mặt khi nhà thuốc đang hoạt động; giá bán thuốc chưa đúng với thông tin trên phần mềm quản lý thuốc.

Công tác phối hợp giữa Sở Y tế với các cơ quan chức năng trong việc xử lý các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân không phép. Công tác quản lý của các ngành chức năng về xuất xứ nguồn gốc, giá thuốc, vật tư y tế và chất lượng thuốc đông y, thuốc tây y…

bithuhung.jpg
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng kết luận phiên giải trình

Quyền Giám đốc sở Y tế Nguyễn Bá Cẩn đã phân tích, làm rõ những nội dung vướng mắc và nghiêm túc nhận trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời nêu những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hành nghề y, dược tư nhân.

Trọng tâm là tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược đến các tổ chức, cá nhân hoạt động hành nghề y, dược tư nhân và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; nâng cao năng lực tham mưu, thực hiện quản lý nhà nước đối với đội ngũ cán bộ làm công tác hành nghề y, dược tư nhân của Sở Y tế và chính quyền cấp huyện, xã.

Cùng với đó là tăng cường phổ biến pháp luật và truyền thông về tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe khi sử dụng dịch vụ y tế tại cơ sở không phép; công khai kết quả xử lý vi phạm để người dân biết và phòng tránh.

Thực hiện quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn theo quy định của pháp luật; thường xuyên rà soát, phát hiện các cơ sở hành nghề vi phạm, hành nghề không phép; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm, tái phạm, hành nghề không phép trên địa bàn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đánh giá phiên giải trình diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, thẳng thắn. Nhiều đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, đi đến cùng các vấn đề. Thông qua phiên giải trình, các đại biểu đã có cái nhìn tổng quan về quản lý hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh.

Kết quả phiên giải trình đã cho thấy các vấn đề được Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn giải trình là trúng và đúng. Đây cũng là vấn đề được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy rất quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Thời gian tới, UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân cho các tổ chức, cá nhân hành nghề trên địa bàn tỉnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân. Phân công rõ vai trò, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong việc quản lý hành nghề y, dược tư nhân.

Chỉ đạo phát triển mạng lưới hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn toàn tỉnh, quan tâm đến vùng khó khăn, miền núi, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, bảo đảm người dân tại các vùng miền trong tỉnh được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế chất lượng cao.

UBND tỉnh chỉ đạo làm tốt công tác phối hợp giữa Sở Y tế với các lực lượng Công an, Quản lý thị trường, UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan trong kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân; giải quyết dứt điểm tình trạng các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân hoạt động không phép.

Đầu tư, nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý và lưu trữ dữ liệu, công khai thông tin về người hành nghề, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Sở Y tế cần khẩn trương rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân; vận động, nâng cao y đức, kiến thức của người hành nghề y, dược. Thực hiện hậu kiểm tra đối với các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân đã được cấp phép.

Phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã giải quyết dứt điểm trình trạng hoạt động y, dược không phép. Thực hiện việc cấp mới, cấp lại chứng chỉ hành nghề; giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo đúng quy định.

Quản lý, kiểm tra và nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật hành nghề y, dược tư nhân của nhân viên các đơn vị y tế công lập; xử lý nghiêm viên chức, người lao động có hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật. Chỉ đạo Trung tâm Kiểm nghiệm thực hiện tốt công tác kiểm nghiệm chất lượng thuốc, mĩ phẩm, thực phẩm chức năng; bảo đảm các sản phẩm lưu hành trên thị trường phải đáp ứng các điều kiện về tiêu chuẩn theo quy định..

Theo thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh, hệ thống y tế tư nhân có: 1.553 cơ sở khám, chữa bệnh (trong đó có 20 bệnh viện, 64 phòng khám đa khoa, 1.381 phòng khám chuyên khoa và 88 cơ sở dịch vụ y tế).

Các phòng khám chủ yếu tập trung tại các đô thị và huyện đồng bằng như: Thành phố Thanh Hóa có 427 cơ sở, Sầm Sơn 160 cơ sở, Nghi Sơn 101 cơ sở… Các huyện miền núi số cơ sở khám chữa bệnh tư nhân rất ít (Mường Lát 3 cơ sở, Lang Chánh 7 cơ sở, Quan Sơn 10 cơ sở…). Các bệnh viện tư nhân hiện có 3.991 giường bệnh nội trú chiếm 25,2% tổng số giường bệnh toàn tỉnh, thuộc nhóm cao nhất cả nước.

Theo Congly.vn

Mới nhất

Kinh doanh online hết thời “né” thuế

Nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện đồng bộ các giải pháp về hóa đơn điện tử trong quản lý thuế, khiến những những người bán hàng online trên các sàn thương mại điện tử đều rốt ráo chủ động đăng ký, nộp thuế trước khi cơ quan thuế “sờ gáy”.

Tin liên quan